KOL Influencer คืออะไร?

            KOL Influencer คือนั้นย่อมาจากคำว่า Key Opinion Leader Influencer หรือแปลเป็นภาษาไทยได้ตรงตัวว่า ผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดที่สามารถชี้นำผู้คนได้ และแน่นอนว่าเหล่าผู้ติดตามของ KOL Influencer คือผู้ที่เชื่อมั่นในตัวคนคนนั้น ว่าเป็นผู้ทีความคิดเห็นที่หนักแน่น น่าเชื่อถือ มีความรู้ เมื่อ KOL Influencer แนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไร ผู้ติดตามก็มีแนวโน้มที่จะคิด หรือรู้สึกตามไปด้วย

 

KOL Influencer คือกุญแจสำคัญของการตลาดยุคออนไลน์จริงไหม?

            อย่างที่กล่าวไปว่า KOL Influencer นั้นเป็นเหมือนกับผู้นำทางความคิด ยิ่งในปัจจุบันที่ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการเสพสื่อต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นนั้น ทำให้ KOL Influencer เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในวงการการตลาดปัจจุบัน เพราะการโฆษณาหรือการขายของแบบเดิม ๆ ไม่อาจใช้ได้อีกต่อไป แต่หากใช้บุคคลที่มีอิทธิพลต่อความคิด มีความน่าเชื่อถือในเรื่องนั้น ๆ เข้ามาช่วยในการนำเสนอสินค้าหรือบริการให้กับผู้คนอื่น ๆ (หรือผู้ติดตาม) แล้ว ก็มั่นใจได้เลยว่าจะมีการเปิดรับในตัวสินค้าและบริการมากขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงตอบได้ว่า KOL Influencer คือกุญแจสำคัญในการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ในยุคนี้ที่แท้จริง

 

แล้วควรใช้ KOL Influencer กับแคมเปญโฆษณาแบบใด?

            การใช้ KOL Influencer กับแคมเปญโฆษณาต่าง ๆ นั้นสามารถทำได้ในแทบจะทุกระยะเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นระยะสร้างการรับรู็หรือ Awareness หรือจะเป็นช่วงที่ต้องการสร้างความเชื่อใจเกี่ยวกับตัวแบรนด์และสินค้า ตลอดจนใช้เพื่อสร้างยอดขายให้มากขึ้น ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของแคมเปญว่าต้องการทำอะไร และวางแผนจะใช้งบประมาณไปกับระยะใดเท่านั้นเอง

 

            รู้แบบนี้ก็เข้าใจแล้วว่า KOL Influencer คืออะไร และเหมาะกบัการทำการตลาดแบบไหน ต่อไปนี้จะได้เลือกใช้ KOL Influencer ได้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม แต่ถ้าหากคุณไม่อยากทำการวางแผนแคมเปญหรือเสียเวลาไปกับการติดต่อ KOL ด้วยตนเอง ก็สามารถลองหาผู้ให้บริการด้านการทำแคมเปญออนไลน์และการมองหา KOL เพื่อทำงานในส่วนนี้ให้คุณได้ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีเอเจนซี่ทางการตลาดจำนวนมากให้เลือกใช้บริการและช่วยทำให้แคมเปญของคุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นอีกด้วย