และวันนี้ในปีนี้ก็เวียนบรรจบมาครบรอบอีกหนึ่งครั้ง กับ "วันพ่อแห่งชาติ" วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ... ทำให้เราหวนนึกถึงพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 กษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย รวมถึงฐานะ "พ่อหลวง" ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะต่อลูกๆ ปวงชนชาวไทยของพระองค์ รวมถึงพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระองค์เองด้วย

พ่อหลวง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย วันนี้ทางทีมงาน Jelly ขอโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมย้อนรอยความทรงจำดีๆ ที่ลูกทุกคนมีต่อพระองค์ ด้วยการนำเสนออีกหนึ่งมุมมองและบทบาทหน้าที่ที่พระองค์ทรงแสดงความรักในฐานะ "พ่อ" ต่อพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระองค์ให้เพื่อนๆ ชาว Jelly ได้ทราบกัน :)

พ่อหลวง

 

ความรักอันบริสุทธิ์ระหว่างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่9) และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) ซึ่งในครั้นนั้นเป็นช่วงที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงต้องเสด็จไปศึกษาต่อในต่างประเทศเมื่อหลายสิบปีก่อน พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ก็อดคิดถึงพระราชโอรสของพระองค์ไม่ได้ ท่านจึงได้รับสั่งให้ทุกคนห้ามเอ่ยถึงพระราชโอรสของพระองค์ เนื่องจากทรงมีพระราชหฤทัยระลึกถึงพระโอรสเป็นอย่างมาก และคงไม่โปรดให้ใครเอ่ยถึงเพื่อที่จะได้คลายความคิดถึงให้น้อยลงไป ... แต่พระองค์ก็ทรงตรัสถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ด้วยพระองค์เอง โดยที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงก่อน ด้วยความคิดถึงของพระองค์ที่มีมากจนกลั้นไว้ไม่อยู่

พ่อหลวง

รวมไปถึงความรักของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อสมเด็จพระเทพฯ โดยเมื่อครั้งพระเทพฯ ยังทรงพระเยาว์ พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ก็ได้เรียกพระราชธิดาของพระองค์ว่า "สลาตันของพ่อ" เนื่องจากสมเด็จพระเทพฯ ทรงวิ่งเร็วและซนมาก พระองค์จึงพระราชทานพระฉายาให้ด้วยความเอ็นดู

พ่อหลวง

นอกจากบทบาทของพ่อหลวงที่พระองค์ทรงมีให้กับคนไทยมาตลอด อีกบทบาทหนึ่งสำหรับฐานะ "พระราชบิดา" ของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระองค์ พระองค์ก็ทรงปฏิบัติได้สมบูรณ์แบบไม่แพ้กัน :)