Blossom in Hair เทรนด์ถ่ายรูปฮิตๆจากสาวๆเกาหลี สาวๆ Jelly ถ้ามีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นหรือเกาหลี ในช่วงที่ดอกซากุระบานก็อย่าลืมไปถ่ายเก็บไว้กันน๊า เพิ่มดีกรีความคิ้วท์ได้เยอะเลย ปล.อย่าไปเด็ดจากต้นน๊าจากที่ร่วงลงมาแล้วก็ได้จ้า